Условия за ползване

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Smilebox.bg

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на smilebox.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Уеб Вижън 1 ЕООД администрира електронния магазин Smilebox, под формата на сайта smilebox.bg. Уеб Вижън 1 ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Smilebox.bg.
Уеб Вижън 1 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203056369, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 33, ет.2 , имейл адрес: office@smilebox.bg и телефон: 088 20 700 20

ДЕФИНИЦИИ
Клиент/Потребител – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от smilebox.bg (по електронен път, телефона и т.н.), прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия Smilebox.bg с Уеб Вижън 1 ЕООД или друг търговец.
 Продавач – Уеб Вижън 1 ЕООД или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата.
Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса smilebox.bg и неговите поддомейни
Платформата –  smilebox.bg
Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Клиентът / Потребителят ще се възползва от услугата на smilebox.bg за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от smilebox.bg
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между smilebox.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката smilebox.bg или определени Стоки и/или Услуги за определен период от времe.
 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции

Общи Условия
Общите условия на Smilebox.bg обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.
Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
Smilebox.bg се старае да поддържа точността на информацията в Платформата (като снимки и описание на продукти и т.н.), но са възможни пропуски, поради технически грешки или пропуски. Затова Smilebox.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, както и описанието на продуктите може да бъде непълно.
Платформата може да съдържа линкове към други сайтове, като Smilebox.bg не носи отговорност за политиката на поверителност и информацията на сайтовете, които не администрира.
Smilebox.bg си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и Smilebox.bg. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред, както и с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

ПОРЪЧКА
Клиентите използват интерфейса на уебсайта на Smilebox.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Smilebox.bg  стоки в електронния магазин.
Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Smilebox.bg.
 При липса на наличност от дадена стока Smilebox.bg си запазва правото да откаже поръчката.
За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да избере една или повече стоки, предлагани на Smilebox.bg, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ЦЕНИ
Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на Платформата към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Smilebox.bg си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Smilebox.bg може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Smilebox.bg. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ
Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Клиентът може да заплати цената на поръчаните продукти чрез наложен платеж.
Клиентът трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

ДОСТАВКА
Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на https://smilebox.bg/.
Преди изпращане на поръчаната стока, Smilebox.bg има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Smilebox.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в сроковете, описани в страницата на продуктите на платформата преди поръчка.
Клиентът може да избере дали да получи поръчката си на посочения от него адрес или в офис на куриерския ни партньор.
Поръчката се доставя обичайно в срок до 72 часа, но не по-късно от 30 дневен срок. Доставки не се извършват в Събота и Неделя и в официални празници и официални неработни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, Smilebox.bg се задължава да информира за това клиента.
Поръчки направени след 12.00 ч. се обработват на следващия работен ден.
Цената на доставка може да варира спрямо предлаганите продукти, брой, адрес и т.н. Цената на доставка ще бъде изписана в страницата на продукта, както и преди извършването на поръчка.
Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.
Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Smilebox.bg си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Smilebox.bg за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
За упражняване правото на отказ Smilebox.bg предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Smilebox.bg изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Smilebox.bg или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Потербителят няма право на рекламация за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в инструкциите за употреба, гаранцията и техническите характеристики на стоката
Smilebox.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си, без да уведоми Smilebox.bg за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.
Продукти като бельо и козметика не подлежат на връщане поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
Сумата ще ви бъде възстановена не по-късно от 14 дни след попълването на формуляра за връщане на продукт. Парите ще бъдат преведени по банковата сметка, която сте посочили във формуляра.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Smilebox.bg.
Smilebox.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
Нищо в сключения между Smilebox.bg и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Smilebox.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитe и Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Smilebox.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Smilebox.bg.
Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Smilebox.bg за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Smilebox.bg  и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Smilebox.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Smilebox.bg няма да се счита за съгласие от страна на Smilebox.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Smilebox.bg.
Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Smilebox.bg.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Smilebox.bg или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на Smilebox.bg са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
- Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
- тел: 0700 111 22
- email: info@kzp.bg
- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
- Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
- тел: 02/91-53-518
- email: kzld@cpdp.bg
- адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече

Разбрах